ZONTERAPI


Zonterapi behandla obalanser i kroppen med hjälp av så kallade reflexzoner i foten. Dessa motsvarar alla kroppens delar och man kan således behandla hela kroppen genom foten, allt från huvudvärk och magkrämpor till smärtproblematik i muskler och leder. 

Zonterapi/ Reflexologi stimulerar kroppens eget självläkningssystem Det är också en fin metod för att hålla sig frisk och som en förebyggande behandling.


Behandlingen går ut på att med tryck på fötterna behandla kroppens olika organ och funktioner genom att stimulansen av nervändarna . 

Varje organ eller kroppsdel har ett eller flera områden på fötterna. Masserar man dessa punkter, känner patienten en ömhet medan terapeuten känner ”sandkorn”. Dessa sandkorn, även kallade kristaller, är i själva verket urinsyra och kalkavlagringar från kroppen. Genom tryck och massage på fötterna får man loss kristallerna och flödet i kroppen startar.


Har du något av följande tillstånd, ska du inte välja denna behandling

- diabet typ 1

- smittsamma sjukdomar ( enl. smittskyddslagen)

- cancer

- epilepsi

- inopererade organ